Fukushima city hall
福島市役所東棟庁舎


Karasu


NTT Fukushima Hanazono tower
鉄塔

21 August 2020


[o]
大江戸の夜を走れ
(ooedo no yoru o hasire)
Run through the night in Ohedo.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com