Hoshihaziro Common pochard
ほしはじろ


Shorei Bridge
しょうれいはし


Abukuma-gawa river
あぶくまがわ

2 December 2019


[ɯ]
美しき花を 花のやうに美しきをとめに
(utukusiki hana o hana no youni utukusiki otome ni)
Florentem florenti.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com