Kikyo Balloon Flower
キキョウ

20 July 2019


[ɰa]
笑う門には福来る
(warau-kado ni wa huku kitaru)
Good fortune and happiness will come to the home of those who smile.


Nagasawa Giken K.K. | 3-10 Shinhama-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8022 Japan | info@nagasawa-giken.com